Scrieți Număr articol și cantitatea.

+

Instrucţiuni de plantare

Distanţa de plantare

La pomii ornamentali cu coroană mică 3-5 m.
La pomii ornamentali cu coroană mare 5-10 m.

Plantare

Fiecare pom are nevoie pentru dezvoltarea corespunzătoare a rădăcinilor de un spaţiu suficient.
Pomii sînt livraţi de regulă cu bol de pămînt. Groapa de plantare trebuie întotdeauna să aibă o lăţime cu 20 cm mai mare decît bolul de pămînt şi o adîncime suficientă pentru ca solul să-l acopere de tot. Umpleţi groapa de plantare cu pămînt, iar apoi tasaţi bine solul în jurul arbustului sau pomului. Cu cît este mai uşor pămîntul, cu atît trebuie tasat mai bine, ca rădăcinile să vină în contact direct cu solul. Astfel umiditatea din sol se poate absorbi mai bine.
Plantele se mocirlesc temeinic, şi se formează o margine în jurul bazei pentru a împiedica risipirea apei. Dacă am livrat o plantă cu frunze caduce cu rădăcină liberă (adică fără bol de pămînt), lăstarii plantelor se scurtează, deoarece planta şi-a pierdut o parte din rădăcină, iar astfel părţile de la suprafaţa solului nu primesc cantitatea de apă şi substanţe nutritive necesare dezvoltării pînă cînd rădăcina nu s-a regenerat. Cu tăierea se restabileşte echilibrul plantei, şi planta lăstăreşte mult mai viguros decît fără tăiere.
Neapărat puneţi pomii ornamentali cu rădăcină liberă într-un vas cu apă pentru cîteva ore înainte de plantare. Planta care a absorbit apă în acest fel se prinde mult mai bine, dezvoltă rădăcini noi mai uşor.

Plantare pe terasă ş

În vase pomii cu coroană mai mică se pot planta şi pe terase.

Protecţia plantelor

Descrierea se găseşte la fructul corespunzător.

Protejare de iarnă

Pentru dezvoltarea naturală a plantei, specifică soiului nu este nevoie de nici o tăiere, aceasta ar altera numai comportamentul plantei.

Suplimentare de subs

În primul an după plantare primăvara se efectuează cu îngrăşămînt chimic. După aceasta numai după nevoie.

Tăiere

Tăierea coroanei: Coroana mai mare decît trebuie se scurtează de jur împrejur. Dacă coroana este prea deasă se poate efectua şi o tăiere de rărire.
La cireşul ornamental (Prunus), la mărul ornamental (Malus) şi la Catalpa se efectuează tăiere de rărire numai dacă aceasta este necesară din cauza dezvoltării plantelor.
La suprafeţele de tăiere mai mari se aplică un tratament asupra rănii.

Text universal

Este foarte important să estimaţi corect nevoia de spaţiu a plantelor. Acest lucru necesită atenţie şi la coroană, dar este mult mai important în privinţa rădăcinii. Dacă nu au spaţiu suficient, dezvoltarea nu este satisfăcătoare, sau plantele chiar pot muri înainte de vreme

Timp de plantare

Din martie pînă în mai şi din septembrie pînă la îngheţuri.
Plantele în container se pot sădi tot anul.

Udare

În zonele unde cade precipitaţie suficientă – ajunge o singură mocirlire la plantare. În solurile nisipoase sau care se usucă repede e nevoie de cca. o udare la două săptămîni